Bureau Europees Parlement

Europees Parlement

ASP 8F356

Wiertzstraat 60

1047 Brussel

Tel: 02 284 58 67

jean-luc.dehaene@europarl.europa.eu

In het Europees Parlement wordt Jean-Luc Dehaene bijgestaan door Marie-Claire Robijns en Tine Meyfroodt.


 

   
 
 

 
 

 

Voorstelling

Jean-Luc Dehaene in Europa

Het Europese avontuur begon voor Jean-Luc Dehaene heel wat jaren geleden. Op het moment dat hij Eerste Minister werd in maart '92, was het Verdrag van Maastricht net goedgekeurd. Zijn eerste regeringsverklaring stond dan ook vanzelfsprekend in het teken van de afbouw van de schuldenberg en het bereiken van de normen van Maastricht. De ambitie was België klaar te stomen voor de Muntunie.  

Op de verschillende Europese Raden doorheen de daaropvolgende jaren werd er verder gebouwd aan een sterk Europa. Dit verliep niet altijd van een leien dakje. Maar beetje per beetje werd er de nodige vooruitgang geboekt.
Voor Jean-Luc Dehaene eindigde de actieve deelname aan de Europese activiteiten als premier van België in 2000, na de dioxinecrisis. Dat wil echter niet zeggen dat hij helemaal van het Europese toneel verdween. In 1999 had toenmalig commissievoorzitter Romano Prodi hem al gevraagd om een zogenaamde 'wise men group' voor te zitten die hem een verslag zou uitbrengen over de agenda voor de volgende Intergouvernementele Conferentie (IGC). Daarna benoemde de regering hem als regeringsafgevaardigde in de eerste Europese Conventie, belast met het opstellen van een Charter van de Fundamentele Rechten.

  In de aanloop naar de Europese Raad van Laken vroeg Premier Verhofstadt hem om deel uit te maken van de Groep van Laken, die hem zou bijstaan bij het schrijven van de Verklaring van Laken (december 2001). Tijdens de Europese Raad van Laken, die de Verklaring goedkeurde, werd hij benoemd tot ondervoorzitter van de Europese Conventie, die onder voorzitterschap van Valery Giscard D'Estaing het
ontwerp van grondwettelijk verdrag zou opstellen. Over zijn ervaring met de Conventie schreef hij naderhand ook nog een boek.


Klik hier voor een volledig overzicht van 1992-2005:
Jean-Luc Dehaene in Europa (1992-2005)Sinds juli 2004 is Jean-Luc Dehaene
lid van het Europees Parlement.


In de periode
2004-2009 was hij actief als lid van de Commissie voor Constitutionele aangelegenheden (AFCO), van de tijdelijke Commissie voor de financiële perspectieven 2007-2013 voor de EU (FINP); Hij was ook plaatsvervangend lid in de Commissie Buitenlandse Zaken (AFET) en Veiligheid en Defensie (SEDE). Daarnaast was hij vice-voorzitter voor de delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China.

In de huidige periode 2009-2014 is hij ondervoorzitter van de Commissie voor Begroting (BUDG) en plaatsvervangend lid van de Commissie Constitutionele Zaken (AFCO). Daarnaast is hij lid van de delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China.

 

© 2006 Design & Development by 4xl.be

 

 

 

 

 

 

 

www.epp-eu.org www.epp-ed.org