Bureau Europees Parlement

Europees Parlement

ASP 8F356

Wiertzstraat 60

1047 Brussel

Tel: 02 284 58 67

jean-luc.dehaene@europarl.europa.eu

In het Europees Parlement wordt Jean-Luc Dehaene bijgestaan door Marie-Claire Robijns en Tine Meyfroodt.

   
 
 
 
 

 

Welkom in Europa!

Sinds juni 2004 is Jean Luc Dehaene lid van het Europees Parlement. In dit mandaat kan hij zijn jarenlange inzet voor de Europese integratie verder zetten. Jean Luc Dehaene was immers als Eerste Minister zeven jaar lang lid van de Europese Raad. Daarna werkte hij onder meer als ondervoorzitter van Europese Conventie actief mee aan het nieuwe basisverdrag dat een grondwettelijke basis moet geven aan de Unie. Dit werk zet hij nu verder als ondervoorzitter van de Budgetcommissie en als lid van de Commissie voor Constitutionele Zaken.

In de rubriek Voorstelling vindt u een overzicht van het Europese engagement van Jean-Luc Dehaene doorheen de jaren.

De rubriek Verdrag geeft meer uitleg over de Europese verdragen.

De rubrieken Commissies, Plenaire vergadering en Fractie geven een overzicht van de activiteiten van Jean Luc Dehaene in het Europees Parlement. Er is ook aandacht voor de werking van dit parlement.

In de rubriek Actief wordt er dieper ingegaan op de engagementen die Jean Luc Dehaene aangaat in diverse Europese organisaties, waaronder het Europa College in Brugge.

In de rubriek Album worden de Europese activiteiten geïllustreerd.

Tenslotte geeft de rubriek Media een overzicht van artikels en interviews van Jean Luc Dehaene over Europa.

                                             

 

Jean-Luc Dehaene, Marianne Thyssen en Ivo Belet publiceerden drie brochures met meer informatie over Europa:

- Europa, uw stem in de wereld

- Wat de EU voor ons doet

- Het Verdrag van Lissabon: een doorlichting.

Deze brochures kunnen aangevraagd worden via

jean-luc.dehaene@europarl.europarl.eu

 

 Europees Parlement
ASP 8F356
Wiertzstraat 60
1047 Brussel
Tel: 02 284 58 67


 
 

Perstekst juli 2011

Eigen Europese Middelen: EP waarschuwt voor cherry picking

 
   
© 2006 Design & Development by 4xl.be

 

 

 

 

 

 

 

www.epp-eu.org www.epp-ed.org