Bureau Europees Parlement

Europees Parlement

ASP 8F356

Wiertzstraat 60

1047 Brussel

Tel: 02 284 58 67

jldehaene@europarl.eu.int

In het Europees Parlement wordt Jean-Luc Dehaene bijgestaan door Marilyn Neven en Tine Meyfroodt.


 
 

 

Grondwet terug

Van Europese Conventie naar Grondwet


  In de Verklaring van Laken, tijdens het Belgische voorzitterschap van het najaar 2001, beslisten de Europese staatshoofden en regeringsleiders een Europese Conventie op te richten. Deze moest zorgen voor het ontwerp van een Europese Grondwet. Het was een primeur in de Europese constructie want de Conventie werd een democratisch en breed forum van vertegenwoordigers van de nationale parlementen van
lidstaten en kandidaat-lidstaten, van de Europese instellingen en in uitgebreid overleg met vertegenwoordigers van de civiele maatschappij (zoals vakbonden en NGO's).
Jean-Luc Dehaene was ondervoorzitter van deze Conventie, voorzitter was Valéry Giscard d'Estaing. Na anderhalf jaar (2002-2003), in juni 2003, overhandigde deze laatste het Ontwerpverdrag voor een Grondwet voor Europa aan de Europese Raad. Deze tekst leverde antwoorden voor de uitdagingen waarvoor de Europese Unie stond: het maakte de werking van de Unie democratischer, opener en efficiënter en herdefinieerde haar rol in de wereld.  

Meer weten over de Conventie? Klik hier voor een bezoek aan de website:
http://european-convention.eu.int

Het ontwerpverdrag van de Conventie was een voorbereiding van de werkzaamheden van de Intergouvernementele Conferentie (IGC). Hierin moest een "intergouvernementeel" akkoord bereikt worden over de uiteindelijke tekst van de Grondwet. Deze Conferentie is sinds oktober 2003 gedurende acht maanden herhaaldelijk bijeengekomen. Tijdens de Europese Raad in Brussel van 17-18 juni 2004 bereikten de 25 staatshoofden en regeringsleiders een akkoord over de tekst.
Het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, zoals ze ter ratificatie voorligt, is in grote mate gebaseerd op het ontwerp van de Conventie.

 

© 2006 Design & Development by 4xl.be

 

 

 

 

 

 

 

www.epp-eu.org www.epp-ed.org