Bureau Europees Parlement

Europees Parlement

ASP 8F356

Wiertzstraat 60

1047 Brussel

Tel: 02 284 58 67

jean-luc.dehaene@europarl.europa.eu

In het Europees Parlement wordt Jean-Luc Dehaene bijgestaan door Marie-Claire Robijns en Tine Meyfroodt.

 


If you want to get an effective meds buy ortho tricyclen on portal https://pharmacy-house.com

 
 
 

 

Verdrag

Wat is een Verdrag?

De Europese Unie functioneert als een rechtsstaat. Dit betekent de Verdragen de werking, de doelstellingen en de bevoegdheden van de Unie bepalen. Deze verdragen zijn door alle lidstaten op vrijwillige en democratische basis hebben goedgekeurd.

Het Verdrag door de jaren heen

De Europese integratie is een dynamisch proces. Maatschappelijke ontwikkelingen zoals uitbreidingen zorgden er voor dat de basisverdragen van Parijs en Rome doorheen de jaren verschillende keren grondig werden gewijzigd.

De procedure voor een wijziging is strikt. Ter voorbereiding van een aanpassing beslist de Raad om een Conferentie van Vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten (IGC) bijeen te roepen. Op basis van de resultaten van zo'n IGC wordt er in de Europese Raad overgegaan tot het opstellen van een gewijzigde verdragstekst en goedgekeurd. Nadat alle lidstaten deze tekst geratificeerd hebben, treedt het hervormde verdrag in werking.   

 

Van Parijs en Rome naar Nice

Van Laken naar Grondwet

Van Grondwet naar Lissabon (Hervormingsverdrag)

 

© 2006 Design & Development by 4xl.be

 

 

 

 

 

 

 

www.epp-eu.org www.epp-ed.org