Bureau Europees Parlement

Europees Parlement

ASP 8F356

Wiertzstraat 60

1047 Brussel

Tel: 02 284 58 67

jldehaene@europarl.eu.int

In het Europees Parlement wordt Jean-Luc Dehaene bijgestaan door Marie-Claire Robijns en Tine Meyfroodt.

 
 
 

 

koroton ja kuluton ensilaina

Commissies en delegaties

Wat is een COMMISSIE?

Een commissie van het Europees Parlement werkt rond een bepaald beleidsdomein zoals bv. Commissie Cultuur en Onderwijs of Commissie Buitenlandse Zaken.
Het Europees Parlement telt 20 vaste commissies. Bij de samenstelling hiervan wordt er gestreefd naar een uitgebalanceerde vertegenwoordiging van de verschillende fracties en nationaliteiten. Het aantal
 
leden varieert per commissie.
Ieder parlementslid is permanent lid en plaatsvervangend lid van 1 à 2 commissies. Als de commissie rond een bepaald dossier wil werken, wordt er een rapporteur aangesteld die, zoals het woord al laat vermoeden, hierover een rapport zal opstellen, met eventueel een ontwerpresolutie. Deze rapporten worden besproken en gestemd in de commissie. Via amendementen en compromisamendementen proberen de rapporteur en de commissieleden afzonderlijk of per fractie tot een resultaat te komen dat een zo breed mogelijke steun geniet. Daarna worden de rapporten ter stemming voorgelegd aan alle leden van het parlement in de plenaire zittingen.Jean-Luc Dehaene is lid van:

Commissie Constitutionele Zaken (commissie AFCO)

 

Commissie Buitenlandse Zaken (commissie AFET) en Subcommissie Veiligheid en Defensie (SEDE), in beide plaatsvervangend lid

 


Jean-Luc Dehaene was lid van:

Tijdelijke Commissie Beleidsuitdagingen en Begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie (commissie FINP)Wat is een DELEGATIE?

Een delegatie is een overlegorgaan tussen het Europees Parlement en parlementen van niet-lidstaten. De benaming varieert al naargelang het statuut van de niet-lidstaten. De delegaties volgen de politieke gebeurtenissen in het land van de organisatie waarop ze betrekking hebben op, onderhouden contacten met de parlementaire instellingen en rapporteren aan de Commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement.

Een overzicht:
Gemengde parlementaire commissies: betrekkingen met parlementen van kandidaat-lidstaten
interparlementaire delegaties: betrekkingen met parlementen van derde landen, Europese en niet-Europese
Speciale delegatie voor betrekkingen met de parlementaire assemblee van de NAVO

De delegaties rapporteren aan de Commissie Buitenlandse Zaken.Jean-Luc Dehaene is ondervoorzitter van:Interparlementaire delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China

 

   
© 2006 Design & Development by 4xl.be

 

 

 

 

 

 

 

www.epp-eu.org www.epp-ed.org