Bureau Europees Parlement

Europees Parlement

ASP 8F356

Wiertzstraat 60

1047 Brussel

Tel: 02 284 58 67

jean-luc.dehaene@europarl.europa.eu

In het Europees Parlement wordt Jean-Luc Dehaene bijgestaan door Marie-Claire Robijns en Tine Meyfroodt.

 
 
 

 

Actief

Jean-Luc Dehaene is in al zijn activiteiten een zeer geëngageerd man. Hij werkt niet alleen als parlementslid mee aan een sterk Europa maar is ook lid van diverse Europese organisaties. Met zijn inzicht en ervaring draagt hij bij aan de toekomst van Europa. Hieronder krijgt u een overzicht van de diverse Europese organisaties die kunnen rekenen op zijn expertise.

EUROPACOLLEGE (www.coleurop.be)
De oprichting van het Europacollege werd voorgesteld op het Haagse Congres in 1948. Professor Hendrik Brugmans werd de eerst Rector van het College of Europe (1950-1972), toen nog enkel met een campus in de mooie Brugse binnenstad. Sinds 1994 heeft het Europacollege een tweede campus in Natolin (Warschau, Polen). Door de jaren heen heeft het Europacollege een enorme reputatie opgebouwd op het gebied van Europese studies. Dankzij haar veelkleurige studentencorps is het nu dé uitgelezen plaats voor degene die Europa wil bestuderen, begrijpen en beleven. Vanaf academiejaar 2006-2007 start het Europacollege ook met een departement Diplomatie.
Jean-Luc Dehaene is voorzitter van de raad van bestuur van het Europacollege sinds 2000

FRIENDS OF EUROPE (www.friendsofeurope.org)
Friends of Europe (FoE) is een onafhankelijke denktank. Ze hebben als doel een nieuw denken over de toekomst van Europa te stimuleren en het EU-debat te verbreden. Friends of Europe slaagt er telkens opnieuw in rondetafeldiscussies en debatavonden van hoog niveau te organiseren. Door na te denken en oplossingen te suggereren draagt de vereniging bij tot een beter Europees beleid.

Jean-Luc Dehaene is lid van het Praesidium van Friends of Europe


EforEurop (www.eforeurope.com)
EforEurope heeft de ambitie om de kennis van het nieuwe Europa te versterken. Deze instelling biedt een waaier van intensieve trainingen gericht op Europese Zaken. Niet enkel het land waarin de cursus gegeven wordt maar ook voor andere EU-landen of zelfs landen daarbuiten. Deze korte seminaries vormen een onmiddellijke, praktische en hoge toegevoegde waarde.
Jean-Luc Dehaene is lid van de International Advisory Board

European federalist Intergroup
De ‘Federalist Intergroup for the European Constitution’ werd opgericht in het Europees Parlement in juni 2004. Deze Intergroup is een platform over de lands- en partijgrenzen heen waarin de discussie rond de Europese Grondwet centraal staat. Ten tijde van de Europese Conventie had het als hoofddoel de samenstelling van de nieuwe Europese Grondwet zo democratisch mogelijk te laten verlopen. Momenteel houdt de Intergroup zich bezig met de opvolging van het hele dossier rond de Grondwet, met name het verdere verloop van het ratificatieproces en de reflectieperiode. Deze Intergroup is nauw verwant met Européenne des Fédéralistes (UEF,
www.en.federaleurope.org), opgericht in het EP in juni 1999.
Jean-Luc Dehaene is lid van deze Intergroup en haar steering committee sinds 2004

Jean-Luc Dehaene werkt nauw samen met de European Movement/Europese beweging (
www.europeanmovement.org), een studie- en informatiegroep maar ook een drukkingsgroep. Het is een internationale organisatie die openstaat voor alle politieke, economische, sociale en culturele trends in de maatschappij. Het doel is bij te dragen tot de oprichting van een verenigd federaal Europa met respect voor de mensenrechten, vredesprincipes, democratische vrijheidsprincipes, solidariteit en medezeggenschap van de burgers. Met het oog op de bevordering van dit laatste heeft European Movement een cruciale rol gespeeld in de opstelling van de Europese Grondwet.

 

© 2006 Design & Development by 4xl.be

 

 

 

 

 

 

 

www.epp-eu.org www.epp-ed.org